PAUL DONNERSPRIJS

VPD organiseert de Ingenieursprijs
‘Paul Donners’ editie 2024

Een selecte jury van de ingenieursvereniging ‘Vriendenkring Paul Donners’ vzw bekroont jaarlijks de meest verdienstelijke masterproef van alle ingezonden kandidaturen aan de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen (FIIW) van de UHasselt/KU Leuven te Diepenbeek.


De criteria waarop deze jury zich baseert, zijn de volgende:

  • Praktijkgerichtheid: uitvoerbaarheid of uitgevoerd;
  • Originaliteit: niet als origineel ontwerp bedoeld, maar als originele uitvoering;
  • Presentatie: het communicatieve en het antwoorden op gestelde vragen;
  • Persoonlijke inbreng: eigen werkinhoud en creativiteit;
  • Inhoud en opbouw van hand-out en begeleidende teksten.


Aan de door de jury geselecteerde masterproef zal de Ingenieursprijs “Paul Donners” worden toegekend.
Deze wordt mee gesponsord door Engineer Plaza. Naast een financiële beloning van 2.000 euro voor de winnaar(s) is de uitstraling een niet onbelangrijk aspect voor de (verdere) loopbaan van de laureaat.


Uitreiking van de Paul Donnersprijs 2022, na afloop van de proclamatie op 1 juli 2022. De laureaten zijn Robin Heleven en Wout Kenis die hun prijs in ontvangst nemen uit de handen van ingenieur Jaak Blocken.